About Us

Silvertown Health was launched in 2009 to supply premium health products to UK consumers. Today Silvertown Health has thousands of satisfied customers in the UK and internationally, and the retail aspect of its business continues to grow.

Silvertown Health Distribution International was launched in 2013 as a specialist export trade side so companies outside of the UK can now buy our best selling product formulas to sell to their customers in their own country.

Why Buy From Silvertown Health Distribution International?

1. Manufactured in the UK to quality assured GMP standards. GMP stands for Good Manufacturing Practice, and it's the same principle that underpins pharmaceutical medicine. This ensures a guaranteed quality health supplement at all times. The GMP program is based upon comprehensive third-party inspections of manufacturing facilities and GMP-related documentation to verify compliance.

2. We source the very best raw material.

3. Minimum trade order is only £175 net of delivery, insurance and any VAT if applicable. All quotes for our products are confirmed in writing along with our Terms & Conditions of sale.

4. Our products can be purchased with our Silvertown Health brand label on or we may offer the formulas under your own company label if required giving you the option to develop your existing lines to your current customers. We will simply supply plain pots so you can label at your end if you wish.

Please feel free to contact us with any queries on +44 (0)1772 842138 (International call, in English only) Monday to Friday between 9am – 5pm UK time. Or email us at silvertown@hotmail.co.uk

Silvertown Health Distribution
Unit 5
Albert Edward House
The Pavillions
Ashton-on-Ribble
Preston
PR2 2YB
United Kingdom

Communication language

Please note – Any further communication by phone or email with us will be in English only.

Wir über uns

Silvertown Health wurde 2009 gegründet, um erstklassige Gesundheitsprodukte an Verbraucher im Vereinigten Königreich zu liefern. Heute hat Silvertown Health im Vereinigten Königreich und international Tausende zufriedener Kunden und der Einzelhandelsaspekt seines Geschäfts wächst weiterhin.

2013 wurde Silvertown Health Distribution International als ein spezialisierter Exportvertrieb gegründet, sodass nun Firmen außerhalb des Vereingten Königreichs unsere meistverkauften Produktformeln kaufen können, um an ihre Kunden in ihrem eigenen Land zu verkaufen.

Warum von Silvertown Health Distribution International kaufen?

1. Im Vereinigten Königreich nach qualitätsgesicherten GMP Normen hergestellt. GMP bedeutet Gute Herstellungspraxis, und es ist dasselbe Prinzip, das die Grundlage pharmazeutischer Arznei ist. Dies sichert jederzeit eine qualitätsgesicherte Gesundheitsergänzung. Das GMP-Programm beruht auf umfassenden Inspektionen der Herstellungseinrichtungen und GMP-bezogenen Unterlagen durch Dritte, um Einhaltung nachzuweisen.

2. Wir beziehen die allerbesten Rohstoffe.

3. Die Mindestbestellmenge für den Handel beträgt nur GBP 175 ausschließlich Lieferung, Versicherung und gegebenenfalls Umsatzsteuer. Alle Angebote für unsere Produkte werden schriftlich zusammen mit unseren Verkaufsbedingungen bestätigt.

4. Unsere Produkte können versehen mit unserem Silvertown Health Markenetikett gekauft werden, oder wir können auf Wunsch die Formeln unter ihrem eigenen Firmenetikett anbieten, was Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre bestehenden Produktlinien an Ihre gegenwärtigen Kunden zu entwickeln. Wir werden einfach unbeschriebene Dosen liefern, damit Sie diese selbst etikettieren können, falls Sie es wünschen.

Sie können uns gern jederzeit anrufen, Telefon +44 (0)1772 842138 (internationaler Anruf, nur in englischer Sprache) Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr britische Zeit. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an silvertown@hotmail.co.uk

Silvertown Health Distribution
Unit 5
Albert Edward House
The Pavillions
Ashton-on-Ribble
Preston
PR2 2YB
Vereingtes Königreich

Kommunikationssprache

Bitte beachten Sie – Alle weiteren Kommunikationen mit uns per Telefon oder E-Mail werden nur in englischer Sprache stattfinden.

关于我们

Silvertown Health 成立于 2009 年,专为英国消费者提供优质的保健产品。今天,Silvertown Health 在英国以及国际上拥有成千上万的满意用户,并且其零售业务也在持续增长。

Silvertown Health Distribution International 作为专业出口贸易商成立于 2013 年,现在英国之外的公司也能购买到我们最畅销的产品配方并为本国的消费者提供产品。

为什么要向 Silvertown Health Distribution International 购买?

1. 在英国制造,确保质量符合 GMP 标准。GMP 代表"优良制造规范",这也是同样适用于药品生产的一种规范。该规范能确保我们始终提供有质量保证的保健产品。GMP 计划依据全面的第三方生产设施检查及 GMP 相关文件来验证合规性。

2. 我们采用最优质的原材料。

3. 最低贸易订单仅需 175 英镑,不含运费、保险和任何增值税(若有)。我们产品的所有报价都将随销售条款与条件一起采用书面方式确定。

4. 您可以购买带有 Silvertown Health 品牌标签的产品,如果需要,我们也可提供配方并让您使用自己公司的商标,以便开发现有的产品线来满 足当前客户的需求。我们只提供无标签的包装瓶,如果需要,可自行粘贴贵公司标签。

欢迎您的洽询,请在周一至周五英国时间 9am – 5pm 与我们联系。电话:+44 (0)1772 842138国际电话只使用英语)或发送电子邮件至 silvertown@hotmail.co.uk

Silvertown Health Distribution
Unit 5
Albert Edward House
The Pavillions
Ashton-on-Ribble
Preston
PR2 2YB
United Kingdom

通信语言

请注意 – 任何通过电话或电子邮件的后续联络都需要使用英语。

O nas

Firma Silvertown Health powstała w 2009 roku w Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na potrzebę rynku zajmującego się dystrybucją produktów wspierających zdrowie. Obecnie Silvertown Health może poszczycić się rzeszą tysięcy zadowolonych klientów brytyjskich oraz międzynarodowych, z misją kontynuacji rozwoju.

Silvertown Health Distribution International powstał w roku 2013 jako specjalista eksportu dla firm spoza Wielkiej Brytanii, umożliwiając kupno formuły produktów przez firmy międzynarodowe, by te w kolejności mogły zająć się sprzedażą na rynkach lokalnych.

Dlaczego warto kupować od Silvertown Health Distribution International?

1. Produkcja odbywa się na terenie Wielkiej Brytanii w celu zapewnienia wysokiej jakości zgodnie ze standardami GMP. GMP oznacza Dobrą Praktykę Produkcyjną, i obowiązuje tutaj ta sama zasada, jaka leży u podstaw medycyny farmaceutycznej. Zapewnia to gwarancję jakości produkcji suplementu na każdym etapie jego powstawania. Program GMP opiera się na na kompleksowych inspekcjach przeprowadzanych przez agencje pośrednie celem kontrolii zakładów produkcyjnych oraz dokumentacji związanej z GMP dla sprawdzenia zgodności.

2. Mamy dostęp do żrodeł najlepszej jakości surowców.

3. Minimalne zamówienie handlowe to tylko £175 netto z dostawy, ubezpieczenia i podatku VAT, jeżeli dotyczy. Wszystkie cenniki naszych produktów są potwierdzone w formie pisemnej & wysłane wraz z warunkami współpracy.

4. Nasze produkty można nabyć wraz z Silvertown Health logo bądż też istnieje możliwość zakupu samej formuły produktów i dystrybucji ich zgodnie z Państwa linią, co umożliwi rozwój produktów będący odpowiedzią na potrzeby klientów. Możemy dostarczyć Państwu całkiem czyste opakowania, które w następie możecie Państwo przekształcić we własną markę, według życzenia.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer : +44 (0)1772 842138 (tylko angielski operator) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu angielskiego. Można również skontaktować się z name emailowo na adres : silvertown@hotmail.co.uk

Silvertown Health Distribution
Unit 5
Albert Edward House
The Pavillions
Ashton-on-Ribble
Preston
PR2 2YB
Wielka Brytania

Komunikacja językowa

Prosimy zauważyć – komunikujemy się telefonicznie bądż mailowo tylko w języku angielskim.