Contact Us

If you are interested in our products range, require a quote or if you have any questions please contact us -

By email silvertown@hotmail.co.uk

or by Tel – +44 (0)1772 842138 between 9 – 5 Monday - Friday UK time only.

Communication language

Please note – Any further communication by phone or email with us will be in English only.

Unsere Kontaktadresse.

Wenn Sie sich für unsere Produktpalette interessieren, ein Angebot benötigen, oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte kontaktieren Sie uns -

Per E-Mail silvertown@hotmail.co.uk

oder per Telefon – +44 (0)1772 842138 zwischen 9 – 17 Uhr Montag – Freitag, britische Zeit.

Kommunikationssprache

Bitte beachten Sie – Alle weiteren Kommunikationen mit uns per Telefon oder E-Mail werden nur in englischer Sprache stattfinden.

联系我们。

如果您对我们的产品感兴趣,可要求我们提供报价;如果您有任何问题,可与我们取得联系 -

邮箱地址:silvertown@hotmail.co.uk

致电 – +44 (0)1772 842138 请在周一至周五英国时间 9-5 时拨打电话

通信语言

请注意 – 任何通过电话或电子邮件的后续联络都需要使用英语。

Kontakt z nami

Jeśli zainteresowani jesteście Państwo naszymi produktami badż chcielibyście otrzymać wycenę czy więcej szczegółów związanych ze współpracą, prosimy o kontakt -

Email : silvertown@hotmail.co.uk

Telefon : +44 (0)1772 842138 w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu brytyjskiego, od poniedziałku do piątku.

Komunikacja językowa

Prosimy zauważyć – komunikujemy się telefonicznie bądż mailowo tylko w języku angielskim.